به نام خدا

                            تست حاملگی((B-HCG

هدف از انجام آزمایش :

آرمایشی است برای تشخیص حاملگی استفاده می شود.

از لقاح اسپرم و تخمک اوول سلول تخم تشکیل می یابد. تخمک لقاح یافته به طرف رحم رفته ودر جدار آن لانه گزینی میکند.بین 10-3روز بعد جفت تشکیل میشود. HCG توسط جفت تولید می شود و نیمه عمر آن 36 - 12 ساعت است.مهمترین وظیفه این هورمون نگه داری از جسم زرد است که تولید و پروژسترون می کند.معمولاً هورمون  HCG را مي توان، يک هفته بعد از تخمک گذاري يا 20روز بعد از آخرين قاعدگي در سرم يا ادرار شخص حامله پيدا کرد.مقدار این هورموندرحاملگی طبیعی از روز ششم تا دهم بعد از لقاح در سرم مادر بالا میرود ( حتی گاه از روز سوم لقاح هم قابل شناسایی است).معمولا25 -20 روز پس از آخرین قاعدگی ( و نه زودتر از آن ) مقدار این هورمون در ادرار مادر به اندازه ای میرسد که قابل اندازه گیری باشد .
بر اساس جثه جنین و ژنتیک  و دوقلو بودن و ... مقدار HCG متفاوت است.

موارد کاربرد تست B-HCG:
این هورمون در حاملگی طبیعی 4 - 6 هفته بعد از شروع بارداری افزایش چشم گیر پیدا کرده وسپس کم کم افت پیدا می کند . اما در موارد حاملگی خارج رحمی - حاملگی مولار- برداشت کل رحم - کورتاژ پس از حاملگی سیر نزولی سریعتر آن را شاهد هستیم.كاهش توليد مقدار هورمون HCG از ميزان طبيعي آن، مطرح كننده احتمال سقط جنين و حاملگي خارج رحمي می باشد.

سایر کاربردهای تست حاملگی یا هورمون بتا اچ سی جی(Beta H.C.G):

1-در مردان در موارد تشخیص تومورهای بیضه و نئوپلاسم آن کاربرد دارد که همراه با آلفا فیتو پروتئین تست می شو د .

2- در بعضی بدخیمی ها از قبیل کوریوکارسینوما - امبریونال سل کارسینوما و نیز حاملگی خارج رحمی میزان BeteHCG به شدت بالا می رود و اندازه گیری های مرتب آن برای سنجش پاسخ بیمار به شیمی درمانی ضروری است.

3-قبل از عکس برداری                                            

4-بعضی از انتی بیوتیک ها

این آزمایش چه زمانی وبه درخواست چه کسی قابل انجام است؟این آزمایش را هرزمان که مشکوک به حاملگی طبیعی ویا حتی موارد خارج رحمی باشیم انجام دهیم و درخواست آن بوسیله خود بیمار هم قابل قبول است.
بعلاوه در موارد بدخیمی هائی که نامبرده شد ویا حین درمان آنها نیز کاربرد دارد.
چه موقع فرد میتواند مراجعه کند؟آیا ناشتائی ویا سایر شرایط دیگری باید رعایت شود؟
ناشتا بودن لازم نیست. مصرف آب مانعی ندارد و حتی قطع داروهای دیگر فرد ضروری نیست.
آزمایش باچه نمونه ای انجام میشود وچقدر طول میکشد؟

چون هورمون ابتدا در خون ظاهر میشود سپس بعد از شروع متابولیزه شدن در ادرار آمده ودفع میشود پس آزمایش خون حساستر است وزودتر مثبت میشود.درموارد حاملگی خارج رحمی هم که حتما باید خون تست شود.
مدت زمان آزمایش نیم ساعت است ودر هرساعت شبانه روز قابل انجام میباشد.

 

راهنما و روش انجام تست حاملگي نوار تست حاملگي موجود به روش يك مرحله اي سريع و مطمئن براي تشخيص حاملگي بر ابتدا در خون و سپس در ادرار انتشار مي يابد. پس از وقوع حاملگي( يك روز پس از عقب افتادگي در سيكل ماهانه) در خون و ادرار ميزان هورمون به ۱۰-۵ واحد ميرسد كه اين مقدار براي مثبت شدن تست كافي است. از آن پس ميزان هورمون بسرعت افزايش مي يابد.

روشهاي مختلف تشخيص و اندازه گيري هورمون HCG.

-1روش ممانعت از آگلوتيناسيون غير فعال ذرات لاتکس Passive Latex Agglutination Inhibition Test

2 -روش آگلوتيناسيون غير فعال ذرات لاتکس Reversed Passive Latex Agglutination

3-روش اليزا ( (ELISA: Enzyme Linked Immunosorbent Assay

4ـ روش آر. آي. اي (RIA: Radio Immuno Assay) RIA: كه حساسترين و دقيق ترين روش است

ابزار و وسایل مورد نیاز برای آزمايش:

با استفاده از کيت و در دو مرحله انجام مي شود. اجزاي موجود در كيت عبارتند از:

-1 قطره چكان حاوي کنترل مثبت (ادرار شخص حامله(

2-قطره چكان حاوي کنترل منفي (ادرار شخص غيرحامله(

-3قطره چكان حاوي آنتي بادي بر ضد زنجيره بتاي هورمون HCG

-4قطره چكان حاوي ذرات لاتكسي كه بر روي آنها، زنجيره بتاي هورمون HCGمتصل شده است.


5 -اسلايد زمينه سياه و اپليكاتور

مکانیسم آزمايش:


بر روي اسلايد زمينه سياه(سه خانه ای)، يک قطره از نمونه ادرار خانم، يك قطره كنترل مثبت و يك قطره كنترل منفي را اضافه کرده و به هر كدام از آنها، يک قطره آنتي بادي بر ضد زنجيره بتاي هورمون HCG( لاتکس)اضافه مي كنيم. با اپليكاتور دو قطره را مخلوط كرده و حدود 30 ثانيه حرکت دوراني مي دهيم. در مرحله دوم به هر كدام از مجموعه هاي مرحله اول، ذرات لاتکس را اضافه كرده، دو دقيقه حرکت دوراني مي دهيم و جواب را آزمايش را از نظر آگلوتيناسون بررسي مي کنيم.
نتیجه:

پس از اين مدت در قطره مربوط به كنترل مثبت، ذرات آگلوتينه مشاهده نمي شود ولي در قطره مربوط به كنترل منفي، ذرات آگلوتينه مشاهده خواهد شد. در نمونه ادرار مورد آزمايش، اگر ذرات آگلوتينه مشاهده شد، نشان دهنده عدم وجود هورمون HCG در نمونه ادرار، و حامله نبودن شخص است. ولي اگر ذرات آگلوتينه مشاهده نشد، نشان دهنده وجود هورمون HCG در نمونه ادرار، و حامله بودن شخص است.

آزمون های مثبت کاذب:

گاهی نتایج مثبت کاذب آزمون های HCG دیده می شوند و موجب درمان جراحی یا طبی نامناسب می گردند. در این موارد، سطح HCG نسبتا پایین است.

علل مختلفی برای این وضعیت وجود دارند، از جمله HCG ترشح شده توسط هیپوفیز، ولی معمولا این مشکل بالینی ناشی از تداخل مواد دیگر با آزمون است، به ویژه آنتی بادی های ضد LH یا ایمونوگلوبین های

.anti-animal به علاوه تومورهای غیرتروفوبلاستیک می توانند مقادیر قابل ردیابی HCG

را ترشح کنند. معمولا یک پاسخ مثبت کاذب در طول زمان ثابت باقی می ماند (نه افزایش می یابد و نه کاهش). هنگامی که تابلوی بالینی نامشخص است یا متناسب با نتایج آزمایشگاهی نمی باشد.

در واقع، تمام حاملگی های نابه جا با مقادیر قابل ردیابی HCG همـراه هستند. مقادیر HCG در حاملگی های طبیعی و نابـه جا با سرعت های متفاوت افزایش می یابند و اندازه گیری کمی HCG همراه با اولتراسونوگرافی لگن تاثیر به سزایی بر تشخیص و کنترل حاملگی نابه جا دارد.

1- اندازه گیری کمی HCG می تواند حیات حامگی را ارزیابی کند، به طوری که سرعت افزایش طبیعی (حدود 50 درصد افزایش،هر دو روز یک بار) معمولا نشان دهنده یک حاملگی طبیعی است.

2- هنگامی که تیتر HCG از L/IU 1000 تا 1500 تجاوز می کند، اولتراسونوگرافی واژینال باید بتواند وجود یک حاملگی داخل رحمی را تشخیص دهد.
3- مقادیر کاهش یابنده HCG با درمان موثر رخ می دهند، اما مقادیر ثابت و افزایش یابنده، نشان دهنده وجود بافت تروفوبلاستیک زنده هستند.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط باقر فیضی امیری |